Prislista_NY-Mindfull.jpg
  • Lista på bra förvaringsprodukter (mailas ut innan).
  • Lista på tips och råd hur du ska hålla rutinerna på bästa sätt mailas ut efteråt.
  • Garderobsrensning kan erbjudas – Pris lämnas på separat offert – Läs mer här
  • Energirening kan erbjudas – Pris lämnas på en separat offert – Läs mer här