Coaching_prislista.jpg

Antal tillfällen som behövs för coaching eller rådgivning bestäms alltid av dig som klient. En riktlinje för personliga utvecklings-processer är vanligtvis mellan 8-12 tillfällen.  

För professionella coaching-processer är det vanligt med 8-12 tillfällen. Detta är bara ungefärliga riktlinjer. Varje person och process är unik.

  • Interior for you soul
    En konsultation av ett valfritt rum i ditt hem som du vill förändra eller
    förbättra på något sätt. Detta sker via telefon/skype eller WhatsApp.