set-goals-celebrate-success.jpg
 
 
 

Längtar du efter en förändring och känner dig redo att ta nästa steg? Kickstarta Hösten 2018 med ny energy!!

 
 

 

Kickstarta ditt nya liv (privat)

Workshop online - Ny kraft & ny energi!
Har du en önskan om en förändring och hitta ny kraft och energi? Då är detta en perfekt Workshop för dig! Tillsammans kartlägger vi dina visioner och sätter tydliga mål och strategier för att du direkt ska kunna komma igång med dina planer.

 

Workshop i 3 steg - Upplägg

 

Steg 1 (En vecka innan bokad tid)

* Du mailar över en kort presentation av nuläget och dina tankar kring framtida önskemål till mig för att vi ska få ett bra och effektivt startläge. 

* Jag mailar tillbaka en sammanfattning och stämmer av texten för att jag ska få en så bra inblick i ditt nuläget som möjligt.

Tid: 30-45 min

Pris: Kostnadsfritt

 

Steg 2

* Workshopen sker via Skype eller WhatsApp beroende på ditt önskemål

* Sammanfattning av nuläget (för att veta vart du ska måste du veta var du står)

* Mål för ditt önskade läge (konkretiserar och formulerar en tydlig målbild)

* Vi tar fram och kartlägger dina

- erfarenheter

- styrkor

- möjligheter

- ev. hinder 

- nätverk 

* Med "målet i sikte” tar vi fram en handlingsplan exklusivt för dig med konkreta delmål för nästa steg för att nå ditt önskade läge.

Tid: 3 timmar

Pris: 3 900 kr (exkl. moms) 

Dokumentation från workshopen ingår och mailas över inom 3 dagar.

 

Steg 3 (rekommenderas inom 3-6 veckor för bästa resultat)

Tid: 1,5 timme 

* Steg 1 uppföljning/avstämning av nuläget 

* Steg 2 nästa steg

* steg 3 utvärdering och eventuella ändringar av handlingsplanen

Pris: 1 400 kr (exkl. moms)

Dokumentation och ev. ändringar i handlingsplanen ingår och mailas över inom 3 dagar.