Hemsidan_Coaching_1.jpg
 
 
 
Längtar du efter att få ny energi eller göra förändringar
på ett eller flera områden i ditt liv?
 
 

 

Coaching är en lösningsfokuserad samtalsteknik som kan hjälpa dig att bli mer motiverad, hitta drivkraft och se nya möjligheter. Coaching kan utövas på många olika sätt. Utifrån ett eller flera större mål som du vill uppnå sätter vi upp löpande delmål. När vi blir medvetna om våra möjligheter så skapar det också bättre förutsättningar att hitta balans i livet.

Med coaching får du hjälp med att utveckla både din handlingskraft och ta ansvar för viktiga områden i ditt liv!
 

Som coach vägleder jag dig så att du:

* tydligare ser och bli mer medveten om VAD du behöver förändra i ditt liv

* vet HUR förändringen ska ske för att fungera så bra som möjligt för dig

* bestämmer NÄR och hur stora förändringarna behöver vara


Genom coaching får du hjälp att hitta vägen till din framgång både privat och i arbetslivet!

 

 
All change is hard at first, messy in the middle and so gorgeous at the end
— ROBIN SHARMA