Att reflektera en stund varje dag är viktigt och väldigt givande...

- känna tacksamhet för vad som är bra i livet (stort som smått)
- när och hur vi ger och tar emot (hitta balans)
- förlåta oss själva och andra (”Let go”)
- vara närvarande i nuet (medveten närvaro)

Kanske viktigast av allt…att vi lyssnar på vårt hjärta - då blir det oftast bra!

Happyphant